За що можуть відрахувати з університету?

Вступ до університету ще не гарантує отримання диплому. Відрахування – це розповсюджена практика, і чимала кількість студентів стикається з цим особливо у перший рік навчання. За що можуть відрахувати з університету та що робити далі? 

Причини, за якими вас можуть відрахувати з університету

Відрахування з вищого навчального закладу може проводитись як за власним бажанням студента, так і за рішення університету. У цій ситуації студент отримує тільки документи про попередню освіту та довідку про навчання в університеті https://diplomukr.kiev.ua/uk/references/dovidka-pro-navchannya-u-vnz-universiteti-ukrayini/. Навіщо вона потрібна? Вона дасть можливість відновити навчання або продовжити його у іншому навчальному закладі.

Така довідка в Україні також може бути підставою для отримання роботи, особливо, якщо студент прослухав більшу частину навчальної програми.

Тож, з яких причин студента можуть відрахувати з університету? 

За власним бажанням

Це можна зробити будь-коли. Все, що треба зробити, це написати заяву на ім’я ректора, а також додати згоду декана факультету та відмітки про відсутність академічних або фінансових заборгованостей. Також вуз може вимагати інші документи. 

Переведення до іншого університету

Для цього потрібна згода обох навчальних закладів. Студент повинен написати заяву на імя ректора та отримати письмову згоду. Потім із нею треба йти до вузу, у який студент хоче перевестися. Якщо обидві згоди є, а довідка з місця навчання довела, що академічної різниці немає, ректор видає наказ, який дозволяє допустити студента до занять. 

За медичними причинами

Такими можуть бути хронічні захворювання або гострі психічні розлади. Для відрахування навчальний заклад повинен мати довідки, що підтверджують незадовільний стан для навчання.

У такій ситуації студента можуть відрахувати, рекомендувати перевестися на іншу спеціальність або до іншого навчального закладу. Якщо людина має хронічні хвороби, які не дають можливості продовжити навчання, вона може отримати академічну відпустку на 1 рік. 

За погану успішність

Це головна причина, за якою студентів відраховують з ВНЗ. Кожен університет визначає припустимий діапазон балів самостійно (як приклад, можна передивитись устав Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця на https://nmuofficial.com/studentu/vidrahuvannya-ponovlennya-ta-perevedennya-studentiv/).

Якщо людина не виконала мінімальних умов навчального плану, то університет має право приймати рішення про її відрахування.

До цього студент має право ліквідувати академічну заборгованість. У кожному навчальному закладі є свої положення про порядок цих дій. Також вони встановлюють терміни для поліпшення результатів.

Крім того, для студентів бюджетної форми навчання є можливість не відрахування, а переведення на контрактну форму навчання. 

За порушення дисципліни та внутрішнього уставу

Якщо студент зробив вчинок, що заборонений уставом конкретно університету, навчальний заклад має право відрахувати його. Тож після вступу варто ознайомитись із цими положеннями.

Розповсюдженою підставою є відрахування за адміністративні правопорушення, або злочини, що були скоєні навіть за межами університету. Юристи з освітнього права зазначають, що такі дії не є законними згідно із ст. 53 Конституції України (https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil), але вони широко практикуються у світі. 

Це найбільш розповсюджені причини для відрахування студентів з університету. Навіть якщо з вами так сталося, це не кінець світу. Ви можете поновитись у вузі або вступити у інший навчальний заклад.